1. b på plejecenter

Mandag den 24. september 2018 var 1.b fra NOVAskolen på deres første læringsbesøgPlejecenter Gulkrog i Vejle.

Eleverne gik fra skolen kl. 9:15, og efter en dejlig gåtur i solskin, nåede eleverne frem til Gulkrog en halv time senere: her blev de taget rigtig godt imod af Sonja Madsen og Centerleder Tina Fangel fra plejecenter Gulkrog. De havde været så søde, at dække op til boller og saftevand. Mens vi spiste fortalte Tina Fangel lidt om, hvad et plejecenter er, og hvordan man skal opføre sig på Gulkrog. Tina fortalte også klassen om, hvad tavhedspligt er.

Efterfølgende fik vi en rundtur af Tina, hvor vi bl.a. så vaskerummet, motionscenteret, svømmehallen, køkkenet og Tinas kontor.

Efter rundvisningen blev eleverne fordelt ud i 5 grupper, hvor hver gruppe skulle interviewe en medarbejder der repræsenterede forskellige arbejdsområder på plejecenteret. Eleverne havde hjemmefra forberedt en interviewguide, som bestod af en række spørgsmål, de skulle stille medarbejderen. Derudover havde de fået den opgave, at de skulle tage et billede af medarbejderen og medarbejderens arbejdsområde samt filme interviewet. Herefter fik de fleste grupper en rundvisning af medarbejderens arbejdsområde.

Da kl. blev 11:30 mødtes  alle sammen igen, og 1.b spiste deres frokost inden, de sagde pænt tak for nu og turen gik tilbage til NOVAskolen. Da vi kom tilbage til skolen, var eleverne lidt trætte efter gåturen. De fik derfor lov til at lege lidt på legepladsen inden, at de gik ind i klassen og evaluerede på dagens oplevelser.

Det var under evalueringen tydeligt at høre, at alle elever havde haft en rigtig dejlig dag på Gulkrog. En af de ting som eleverne var særligt glade for, var de sprøjter som en af sygeplejerskerne havde givet alle eleverne.

1.b ser allerede meget frem til det næste besøg på Gulkrog.

Plejecenter Gulkrog Vejle Kommune Novaskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Plejecenter Gulkrog Vejle Kommune Novaskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Plejecenter Gulkrog Vejle Kommune Novaskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket  Plejecenter Gulkrog Vejle Kommune Novaskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Plejecenter Gulkrog Vejle Kommune Novaskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Plejecenter Gulkrog Vejle Kommune Novaskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Plejecenter Gulkrog Vejle Kommune Novaskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Plejecenter Gulkrog Vejle Kommune Novaskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Plejecenter Gulkrog Vejle Kommune Novaskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket