20. maj 2014

Emnet for dette netværksmøde er: Værktøjer til bedre trivsel og sundhed på arbejdspladsen.

Mødet afholdes fra kl. 13-16 hos: TREFOR A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.

På dette møde tager vi et kig i deltagernes værktøjskasse til god trivsel på arbejdspladsen.

På mødet vil TREFOR fortælle om virksomhedens værktøjskasse omkring mental sundhed og stress der består af:

  • Stresspolitik
  • Faktaark om stress, signaler og kilder
  • Stressforebyggelse og-beredskab
  • Afdelingsøvelse om mental sundhed og stress (film +øvelse)

Vi skal endvidere høre et oplæg om “Mobning og chikane i fokus” v. Orla Dahl fra JobCare – vi skal bla. høre om emner som:

  • mobning og chikane er en alvorlig belastning
  • mobning og chikane har alvorlige konsekvenser for den, der mobbes
  • mobning og chikane – hvorfor?
  • mobning og chikane skal håndteres og forebygges, men hvordan?
  • vidste du at de nye sociale medier også bruges aktivt i mobning?