Ansvarligt forbrug og produktion

I Kolding har virksomheden Prime Cargo adopteret en skoleklasse fra Kolding Frikskole.

Den 13. november 2019 var klassen, der nu går i 3. kl. på læringsbesøg hos Prime Cargo for trejde gang.

Det var et godt gensyn med kendte medarbejdere. Besøgets tema var “Ansvarligt forbrug og produktion” – Verdensmål nr. 12 – hvilket klassen havde haft emne-uge om forinden. Eleverne fremlagde i grupper for fem medarbejdere, hvordan de forstod dét at forbruge. Eleverne havde valgt 5 underemner: ‘forbrug af træ´, ‘forbrug og produktion af tøj´, ‘forbrug og produktion af mad´, ‘forbrug af transport af mennesker´ og ‘forbrug af transport af varer´. 

Efter eleverne fremlæggelser skulle de i grupper ud at tale med en medarbejder om virksomhedens forbrug, og om hvordan Prime Cargo forholder sig til bæredygtighed. De skulle tage noter til samtalen i et skema.

Efter samtaler om forbrug spiste eleverne madpakker og legede en gang tik udendørs.

Til sidst samledes alle, og grupperne formidlede hvad de havde talt om, samt deres ideer til bæredygtige tiltag.

Så gik turen tilbage til skolen, hvor eleverne skulle efterbehandle besøget.

Da eleverne kom hjem lavede de en fælles rapport over virksomhedens forbrug, på baggrund af deres noter fra samtalerne. I rapporten konkluderede eleverne på, hvilke bæredygtige tiltag virksomheden kunne gøre. 

Man kan ikke undgå at forbruge, men man kan gøre det med omtanke.