Bedst til medarbejderoplevelser

Vil du blive klogere på

  • Hvorfor medarbejderoplevelsen skal højere på agendaen grundet 5 megatrends?
  • hvordan for man virksomhedens direktion til af opprioritere deres fokus på medarbejderne?
  • Hvordan man træner ledere i at levere de gode medarbejderoplevelser?
  • Hvordan man som virksomhed kan personificere oplevelserne, når alle medarbejdere er forskellige?

så er dette netværksmøde 15. september 2021m hvor vi får besøg af Søren Smit fra Ennova A/S.

Søren har udgivet bogen “Bedst til medarbejderoplevelser” og han fortæller dette om bogen og dens indhold:

Efter 1½ års arbejde kom vores bog ud af trykken. Medarbejderoplevelser, som strategisk prioritet, har i dag en betydende plads i de fleste Fortune 500 virksomheder. Vores research viser imidlertid også, at størsteparten af alle organisationer kun lige er gået i gang, og at medarbejderoplevelsen som minimum bør sidestilles med kundeoplevelsen og de økonomiske resultater. Potentialet er enormt.

Det øgede fokus på en mere menneskelig agenda og fremtidens arbejde er endvidere blevet accelereret med Covid-19, og højaktuelle områder som diversitet, krænkelser og stress. En systematisk tilgang til medarbejderoplevelser kan være et svar på håndteringen af disse svære emner i mange virksomheder.

Definition af medarbejderoplevelsen – summen af alle de oplevelser en person i form af en kandidat, medarbejder, leder, freelancer, alumni m.fl. har med en organisation i sit arbejdsliv såvel som privatliv (påført, observeret, følt og sanset) – fra man hører om organisationen, ansættes, har en dagligdag i organisationen frem til man stopper, bliver en del af alumni og evt. genansættes på et senere tidspunkt.

Dato: 15. september 2021
Tid: 08.30 – 11.30
Sted: Nordic Waterproofing A/S, Vester Alle 1, 6600 Vejen
Pris: 200 kr. + moms
Tilmelding: kbv@relationsnetvaerket.dk (gæster er velkomne)

Programmet for netværksmødet ser således ud:

  • 08.30 – Velkomst og præsentation
  • 08.45 – Mød en som du ikke kender – 1-1-relationssamtaler
  • 09.45 – Pause
  • 10.00 – Bedst til medarbejderoplevelser – foredrag ved Søren Smit, Ennova A/S
  • 11.30 – Tak for i dag.