Sådan bliver du en autentisk leder

Sådan bliver du en autentisk leder” – der er overskriften på dette møde i RelationsNetværkets LederNetværk den 6. december 2022.

På mødet får vi besøg af Charlotte Reersted fra Reersted – Empowering Potential – som vil holde et oplæg om emnet:

Sådan bliver du en autentisk leder
Lederudvikling handler oftest om at efterligne succesfulde lederes tilgang ved at deltage på et “sådan bliver du en dygtig leder”-kursus. Men god ledelse skabes ikke ved at tilpasse dig til en skabelon eller ved at efterligne dine mest respekterede rollemodeller. God ledelse handler om at være autentisk i sit lederskab, for mennesker vil ledes af mennesker. Genvejen til at blive autentisk er at kende og bruge sine talenter. Vi har alle en unik talentprofil, som kan hjælpe os til at være den bedste udgave af os selv – her er vi supereffektive, mere fejlfrie og dybt engagerede, når vi sætter vores toptalenter i spil. Du bliver klogere på hvordan det fungerer i dette oplæg.


Programmet for netværksmødet ser således ud:

 • Dato: 6. december 2022 fra 10-12 – vi slutter med frokost fra  kl. 12.
 • Sted: Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
 • Dagsorden:
  • 10.00 – Velkomst og præsentation incl. nyt siden sidst
  • 10.20 – Sådan bliver du en autentisk leder – oplæg ved Charlotte Reersted fra Reersted Empowering Potential (læs mere om oplægget nedenfor)
  • 11.30 – Prioritering af emner for 2023, mødeform, mødedage, oplægsholdere m.v.
  • 12.00 – Fælles frokost.

Pris for deltagelse incl. frokost: 350 kr. + moms.

Tilmelding til mødet: kbv@relationsnetvaerket.dk