Bruger du dine talenter?

Bruger du dine talenter i hverdagen? Eller sagt på en anden måde – gør du det som du er bedst til? Gør dine medarbejdere?

Disse spørgsmål sætter vi fokus på ved dette netværksmøde, hvor vi får besøg af Charlotte Reersted, der er indehaver af Reersted – Empowering Potential.
Charlotte Reested mener at vi skal skrotte den traditionelle tilgang til talentudvikling og sætte fokus på at vi alle har noget, som vi er rigtig gode til. Når vi arbejder med vores toptalenter, så er vi både mere effektive og laver færre fejl.
Hvis du derimod laver noget der ligger i bunden af din talentprofil, så har vi en tendens til overspringshandlinger og når vi endelig kommer i gang så tager det lang tid og er ofte fyldt med fejl.

Derfor er det vigtigt at få lov til at arbejde med sine toptalenter – det vinder både virksomhed og medarbejder ved. Men kender du dine toptalenter? Det gør de færreste, men det kan du komme en smule tættere på ved dette oplæg.

Dato: 27. november 2019
Tid: 13.00 – 16.00
Sted: Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling
Pris: 200 kr. + moms
Tilmelding:
kbv@relationsnetvaerket.dk

PROGRAM FOR NETVÆRKSMØDET:

  • 13.00 – Velkomst og præsentation
  • 13.15 – Mød en som du ikke kender – 1-1-relationssamtaler
  • 14.15 – Pause
  • 14.30 – Bruger du dine talenter? – inspiration v. Charlotte Reersted
  • 16.00 – Tak for i dag.