Elever fra Taps Skole besøger Trinity Hotel

Den 8. oktober 2015 besøgte elever fra Taps Skole deres adoptionsvirksomhed Trinity Hotel og Konference Center.


Taps Skole er en del af Kolding Kommunes skoler og har betegnelsen specialcenter. Størstedelen af skolens elever har en diagnose indenfor det autistiske spektrum og er henvist til skolen via Børne- og Uddannelsesforvaltningen under rådgivning fra PPR. På skolen har vi elever der er alderssvarende fra 5.–10. klasse.


Eleverne kommer jævnligt på besøg på Trinity Hotel og Konference Center for at lære om virksomheden, de mange forskellige jobmuligheder og for i det hele taget at blive klogere og bruge deres viden i en helt praktisk kontekst.

På dette besøg skulle eleverne afprøve de jobfunktioner der var i forbindelse med klargøring af værelser til gæsterne. Der blev arbejdet og der blev høstet erfaringer.

Trinity Taps Skole RelationsNetværket Kolding Fredericia Trinity Taps Skole RelationsNetværket Kolding Fredericia Trinity Taps Skole RelationsNetværket Kolding Fredericia Trinity Taps Skole RelationsNetværket Kolding Fredericia Trinity Taps Skole RelationsNetværket Kolding Fredericia Trinity Taps Skole RelationsNetværket Kolding Fredericia