Første møde med Sygekassens Hejm/ Christinehaven

Flere varme hænder i Svendborg Kommune.

I Svendborg Kommune har plejecentrene – som led i deres rekrutteringsstrategi – adopteret skoleklasser. En af adoptionerne er på Ældrecentret Sygekassens Hjem/Christinehaven.

Adoptionsklassen – en 8. klasse fra Rantzausminde skole – har været på deres første læringsbesøg, hvor de mødte både beboere og medarbejdere. Der blev fortalt mange historier om hverdagen og indgået nye venskaber. Flere af beboerne inviterede de unge mennesker hjem i deres bolig, så de kunne se hvordan en ældrebolig kan se ud.

#virksomhederadoptererskoleklasser #svendborg #plejecentre #sosu #omsorg #rekruttering #arbejde #relationer