Fremtidens Lederrolle (LederNetværk)

Arbejdsmarkedet er under forandring, og dermed ændre kravene til lederne sig også konstant. Fremtidens lederrolle, eller ledertrivsel, er under forandring fordi landskabet forandres – unge der kommer ind på arbejdsmarkedet, regenerativ ledelse, 4-dages-arbejdsuge, hybride arbejdspladser, frisætning af organisationer, ESG, CSR, Verdensmål osv. Alt sammen forhold der forandre den rolle som ledere skal indtage i dag, og i fremtiden.

Hvordan navigere man som leder i det felt – både individuelt, og sammen med de medarbejdere man er leder får nu – og i fremtiden? 

Disse udfordringer sætter vi fokus på, når LederNetværket holder møde den 10. april 2024 fra kl. 13-16. Vi har inviteret HR Business Partner Morten F. Eppler fra Eppler HR til at gøre os klogere på disse udfordringer.


Dato: 10. april 2024
Tid: 13.00 – 16.00
Sted: Autohuset Vestergaard, Løversyllevej 9, 7100 Vejle (Mødelokale: Le Mans, 1. sal)
Pris: 220 kr. + moms
Tilmelding til: kbv@relationsnetvaerket.dk

Målgruppen for mødet er ledere fra private og offentlige arbejdspladser med personaleansvar.


Programmet for netværksmødet ser således ud:

  • 13.00 – Velkomst og præsentation – herunder nyt siden sidst
  • 13.15 – Fremtidens Lederolle v. Morten F. Eppler, Eppler HR
  • 14.30 – Pause
  • 14.45 – 1-1-relationssamtaler
  • 16.00 – Tak for i dag.