Generation Z-X-Y-Alpha – LederNetværk

Dato: 13. november 2023
Tid: 13.00 – 16.00
Sted: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding
Pris: 220 kr. + moms
Tilmelding: kbv@relationsnetvaerket.dk

Mange ledere oplever, at deres unge medarbejdere kalder på en anden type ledelse end deres erfarne medarbejdere. Den nye generation af unge, Generation Z, curlinggenerationen, Snowflakes, digitalt indfødte – kært barn har mange navne – er formet af andre samfundsmæssige strukturer og sociokulturelle påvirkninger end andre generationer.

Konsekvensen af deres opvækst er, at de møder deres arbejdsplads med andre forventninger og behov end tidligere generationer. Derfor oplever mange ledere, at Generation Z er mere krævende i forhold til ledelse og sværere at fastholde end mere erfarne medarbejdere. 

For at blive klogere på denne udfordring har vi inviteret konsulent og headhunter Michaela Otto fra Otto Consult som vil holde et oplæg om nuværende og kommende generationer X-Y-Z-Alpha, og deres tilgang til det at være en del af arbejdsmarkedet. Hun vil blandt andet komme ind på emner som:

  • Hvordan tiltrækker vi disse medarbejdere?
  • Hvad er deres værdier, hvad motiveres de af, og hvordan sikres at de forsat er tilknyttet virksomheden?
  • Hvad skal vi som virksomhed i fremtiden være opmærksom på?
  • Forstå, og lær af de unge, skab relation og bro imellem alle medarbejdere i alle aldre / alle generationer, også de fremtidige.

Der er lagt op til en super spændende eftermiddag, hvor vi tager livtag med en udfordring som rigtig mange virksomheder oplever og kæmper med.

Programmet for netværksmødet ser således ud:

  • 13.00 – Velkomst og præsentation + nyt siden sidst
  • 13.20 – Generation Z mfl. – oplæg ved Michaela Otto, Otto Consult
  • 15.00 – Pause
  • 15.15 – 1-1-refleksionssamtaler
  • 16.00 – Tak for i dag.