Hvad skal der til for at være en god leder?

På dette netværksmøde vil vi kigge nærmere på spørgsmålet: Hvad skal der til for at være en god og nærværende leder?

Til at gøre os klogere på dette spørgsmål har vi inviteret direktør Edel Clausen fra Aktiv Fokus til at komme og holde oplæg. Edel Clausen har en lang karriere bag sig som leder i forskellige private virksomheder, og den ledererfaring bruger hun nu til at uddanne ledere i sin virksomhed Aktiv Fokus.

På netværksmødet vil vi med afsæt i Edel Clausen´s inspiration blive klogere på blandt andet følgende spørgsmål og udfordringer:

 • Hvad skal jeg kunne som mellemleder?
 • Hvordan får jeg skabt tid til ledelse?
 • Fra strategi til synlig ledelse – hvordan?
 • Har jeg sat det rigtige hold?
 • Dyrk styrket/håndtér svagheder
 • Sæt handling bag. Hvordan gør vi det?

Programmet for netværksmødet ser således ud:

 • 13.00 Velkomst og præsentation
 • 13.15 Hvad er din største ledelsesmæssige udfordring lige nu? Tre runder 1-1-samtaler.
 • 14.00 Pause
 • 14.15 Hvad skal der til for at være en god og nærværende leder? – inspiration v. Edel Clausen, Aktiv Fokus
 • 16.00 Tak for i dag.

Dato: 9. februar 2017
Tid: 13 – 16
Sted: First Hotel Kolding, Banegårdspladsen 7, 6000 Kolding
Pris: 200 kr. + moms (gæster er velkomne)
Tilmelding: kbv@relationsnetvaerket.dk