Jobsøgningskursus på Vemmelev Skole

I uge 47 har eleverne fra udskolingen (7., 8. og 9. klasse) på Vemmelev Skole arbejdet med jobsøgning. Det blev en super spændende proces, som eleverne fik rigtig meget ud af.

Det hele startede den 19. november 2015, hvor Bettina Wæde besøgte eleverne. Hun inspirerede eleverne omkring det, at man skulle træffe de rigtige valg i sit liv. Der blev lavet visualiseringsøvelser, hvor eleverne skulle arbejde med vejrtrækning og tænke positive tanker. Dernæst fortalte Bettina Wæde om, hvad et CV er og hvordan man bygger det op. Hun underviste eleverne i, hvordan man skal præsentere sig til en samtale, og hvordan man bygger sin ansøgning op ud fra begreberne: hvorfor, hvordan og udbytte.

IMG_0076 IMG_0084 IMG_0073

 

Den 20. november 2015 skulle eleverne så omsætte teori til praksis. Det betød, at de virksomheder der indgår i initiativet “Virksomheder adopterer skoleklasser” og har samarbejde med eleverne: Antvorskov Kaserne og Plejecenter Blomstergården, suppleret af Netto og McDonalds – mødte op på skolen for at lave jobinterviews.

Virksomhederne var meget imponeret over elevernes ansøgninger. Du udtalte, at ansøgningerne var meget bedre end dem de plejer at modtage.

Jobsamtalerne med eleverne gik godt, og det var en god oplevelse. Der var udvalgt elever til samtaler og de varede fra 15 – 30 minutter pr. elev. Der var svært at vælge eleverne ud til samtaler og det var svært at kåre en “vinder” af jobbet.

Det var en super godt proces for eleverne der nu er meget bedre rustet til at søge deres næste job.

 IMG_0096 IMG_0098 IMG_0113