Jobsøgningsproces

I Assens Kommune har virksomhederne Assens Fjernvarme og Sinatur Hotel Gl. Avernæs igennem flere år haft samarbejde med deres adoptionsklasser fra Ebberup Skole. Eleverne går nu i 7. klasse.

Det seneste læringsforløb har været et parløb med begge klasser og virksomheder, og forløbet har handlet om, at lave en god ansøgning, og hvordan man tilgår en jobsamtale.

Klasserne startede processen ud med, at stille spørgsmål til forskellige medarbejdere på de 2 virksomheder – medarbejderne kvitterede/svarede via små film som blev sendt til klasserne.

Dernæst besøgte direktørerne fra de 2 virksomheder – Morten Grimsgaard, Gl. Avernæs og Marc Roar Hintze, Assens Fjernvarme besøgte klasserne, og fortalte dem om, hvordan man søger et job hos dem, og hvad de ligger vægt på i ansøgningerne. Begge virksomheder afleverede nogle reelle jobopslag, som eleverne skulle arbejde videre med.

Arbejdet med ansøgningerne resulterede i, at eleverne hver især skulle udarbejde 2 ansøgninger i forhold til jobs som de kunne se sig selv i hos virksomhederne. Ansøgninger blev sendt til virksomhederne, der gennemgår dem og giver eleverne feedback.

En rigtig god og lærerig proces, hvor eleverne har fået en masse viden om, hvordan man søger et job og går til samtale.