Kåring af årets virksomheder

Traditionen tro er det sidste netværksmøde i december et fælles julenetværksmøde, og i år er ingen undtagelse. I år bliver det den 11. december 2019.

I 2019 startede vi en ny tradition i vores netværk, hvor vi hylder nogle af de mange virksomheder, skoler og enkeltpersoner som gør en forskel i vores fællesskab i RelationsNetværket. I år fortsætter vi traditionen.

Vi vil på julenetværksmødet hylde 4 forskellige virksomheder der på forskellig måde har spillet en positiv rolle i vores fællesskab i året der er gået. Derudover vil det blive uddelt 5 “tommelop”-priser til personer der fortjener et skulderklap.

På mødet skal vi besøg af Mette Bilde, der er partner i HOP Group.

Mette Bilde vil holde et oplæg med overskriften: HOP Ledelse – med hjerte og hjerne.

Mette Bilde fortæller dette om sit indlæg:

Gennem de seneste år har vi med bekymring set hvorledes stress og dertil relaterede følgesygdomme er stigende. Vi har i HOP Group en vision om, at det bliver lovpligtigt at virksomhederne bliver målt på medarbejdernes trivsel.

I HOP Group ønsker vi at skubbe på en bevægelse der sikrer at fremtidens ledere bliver klædt på til opgaven. I sit oplæg vil Mette Bilde komme ind på emner som:

 • Hvordan er du leder?
 • Fremtidens leder?
 • Trivsel?
 • Stress?
 • Og oplæg til en videre snak om ansvar i forhold til stress

Dato: 11. december 2019
Tid: 10.00
Sted: Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
Pris: 300 kr. + moms incl. frokost og 1 vand/øl
Tilmelding: kbv@relationsnetvaerket.dk

PROGRAMMET FOR JULENETVÆRKSMØDET

 • 10.00 – Velkomst og præsentation
 • 10.15 – Holistisk OPtemistisk ledelse – og selvledelse v. Mette Bilde, HOP Group
 • 11.15 – Pause
 • 11.30 – Kåring af årets virksomheder i RelationsNetværket:
  • Årets virksomhed
  • Årets adoptionsvirksomhed
  • Årets adoptionsskole
  • Årets netværker
  • 5 “tommelop”-priser
 • 12.00 – Fælles frokost i restauranten

Vi håber at se medlemmer, samarbejdspartnere mfl. til denne festlige afslutning på et godt netværksår i RelationsNetværket.