Matematik på plejecenter

Den 9. april 2018 var eleverne fra 3. kl. på Filskov Friskole igen på læringsbesøg hos deres adoptionsvirksomhed Filskov Friplejehjem.

Læringsbesøget stod denne gang i matematikkens tegn.

Filskov Friplejehjem Filskov Friskole RelaitonsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser den åbne skole

Eleverne fik udleveret tegninger af plejecentret samt tommestokke. Plejehjemmets pedel Henning underviste eleverne i brugen af tommestokke.

Filskov Friplejehjem Filskov Friskole RelaitonsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser den åbne skole Filskov Friplejehjem Filskov Friskole RelaitonsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser den åbne skole

Herefter fik eleverne en opgave der gik ud på af måle vægge, gange, døre og vinduer. Der blev både regnet med m2, omkredse og arealer.

Filskov Friplejehjem Filskov Friskole RelaitonsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser den åbne skole Filskov Friplejehjem Filskov Friskole RelaitonsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser den åbne skole Filskov Friplejehjem Filskov Friskole RelaitonsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser den åbne skole Filskov Friplejehjem Filskov Friskole RelaitonsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser den åbne skole  Filskov Friplejehjem Filskov Friskole RelaitonsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser den åbne skole Filskov Friplejehjem Filskov Friskole RelaitonsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser den åbne skole  Filskov Friplejehjem Filskov Friskole RelaitonsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser den åbne skole Filskov Friplejehjem Filskov Friskole RelaitonsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser den åbne skole

Eleverne arbejdede hårdt med opgaven indtil frokost kl. 12.00, hvor der blev serveret middagsmad. Eleverne var så heldige at en af beboerne havde fødselsdag, og fødselaren havde ønsket af få fælskesteg med det hele og ris á la mande til dessert. Så det blev en hel festmiddag.

 

Eleverne gav udtryk for, at det havde været et spændende og lærerigt læringsbesøg.