Medarbejderprofiler på Thurøhus

I Svendborg Kommune har plejecenter Thurøhus adopteret en skoleklasse fra Thurø Skole. Eleverne går nu i 5. klasse.

Eleverne har netop været på læringsbesøg på plejecentret, hvor de skulle lave interviews med forskellige medarbejdere/faggrupper.

Eleverne havde på forhånd udarbejdet en interviewguide, hvor de spurgte ind til medarbejdernes uddannelse, karrierevej og private forhold. Hjemme i klasse skal de forskellige interviews bruges til at udarbejde medarbejderprofiler som i laminerede udgaver skal hænges op på plejecenteret, så beboere, personale og besøgende kan blive klogere på, hvem der arbejder på Thurøhus.