Meningsløst arbejde giver sygefravær

Har du nogle gange svært ved at se grunden til at du skal gå på arbejde hver morgen?

Er du ikke ligefrem stolt af arbejdsplads – måske endda det modsatte?

Hvis det er tilfældet, så er der faktisk en stor risiko for, at du melder dig syg og bliver hjemme fra arbejde, det viser nye studier fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Studierne viser, at der er en reel større risiko for, at du melder dig syg i mindst 3 uger i træk set i forhold til de kollegaer, der synes, at deres arbejde er meningsfyldt og som kan identificere sig med arbejdspladsen.

Meningsfyldt arbejde er et af de såkaldte “6 guldkorn”. De 6 guldkorn er 6 unikke faktorer der definere god trivsel på arbejdspladsen. De 6 guldkorn er:

  • Indflydelse på egne arbejdsforhold
  • Meningsfyldt arbejde
  • Forudsigelighed i arbejdet
  • Anerkendelse
  • Social omsorg
  • Passende krav

En tommelfingerregel siger, at man ikke kan få nok at de første 5 guldkorn. Nr. 6 skal være i balance.

Klik på dette link og læs mere om de 6 guldkorn: www.socialkapital.org/de-seks-guldkorn

I undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø defineres mening i arbejdet som “medarbejdernes oplevelse af, at hans/hendes arbejdsopgaver er i overensstemmelse med vedkommendes personlige værdier og giver den enkelte en oplevelse af, at føre en forskel”.

Den anden udfordring som arbejdspladsen skal have fokus på er spørgsmålet om man som medarbejder er stolt over at fortælle sin bordherre/-dame ved en fest, at man arbejder for en bestemt arbejdsplads.

Kombinationen af manglende identifikation og lav grad af mening i arbejdet udgør den største risiko for at man forlader arbejdspladsen. Det er især kontormedarbejdere og medarbejdere, der har med klienter eller patienter at gøre, der har største sandsynlighed for at blive langtidssygemeldte eller stoppe på arbejdspladsen før tid som følge af meningsløst arbejde og manglende identifikation.

Undersøgelserne viser, at man på arbejdspladsen er nød til at gøre mindst 2 ting:

  1. Finde ud af om medarbejderne har et meningsfyldt arbejde?
  2. Hvis medarbejderne mangler mening i deres arbejde, så skal meningen og identifikationen findes frem!

Hvordan kan man så gøre det. Det er der sikkert mange gode veje til, men det letteste vil nok være, at spørge medarbejderne, og få en dialog med dem om, hvordan der kommer mere mening og identifikation ind i de pågældende medarbejderes arbejdsliv.

Værktøj ti at arbejde med “de 6 guldkorn”

RelationsNetværket har udviklet et lille dialogværktøj der kan bruges til at italesætte og arbejde med de 6 guldkorn på en arbejdsplads. Ud over at give et øjebliksbillede af, hvor man ligger på en skala fra 0-10 indenfor de enkelte guldkorn, så giver værktøjet mulighed for at komme med forslag til, hvordan man kan forbedre guldkornene både på det personlige plan, og på arbejdspladsen generelt.

 

* www.arbejdsmiljoforskning.dk
* www.vafo.dk