Mini-OL på Filskov Friplejehjem

Den 10. september 2018 var eleverne fra 4. klasse på Filskov Frikskolelæringsbesøg hos deres adoptionsvirksomhed Filskov Friplejehjem.

Emnet for læringsbesøget var, at eleverne skulle planlægge og gennemføre et Mini-OL for beboerne på plejehjemmet.

Nederst på denne side kan du læse en artikel som eleverne Maria og Christine fra 4. kl. har skrevet om besøget. At skrive en artikel og layoute den var en del af efterbehandlingen af første læringsbesøg på Filskov Friplejehjem.

Dette læringsbesøg var inddelt i 3 faser:

  1. Forberedelsen: 1. at få kendskab til, hvad OL er. 2: at planlægge aktiviteter, som plejehjemsbeboerne kunne mestre 3. Rent praktisk at forberede materialer og finde redskaberne, som skulle bruges til aktiviteterne. 4. At være skarpe på regler og pointtælling.
  2. Udførelsen: 1. At fordele de ældre på hold 2. At forklare aktiviteten klart og tydeligt. 3. Hjælpe og guide i aktiviteterne
  3. Efterbehandling: 1. at få kendskab til, hvad en artikel er. 2. at skrive en artikel ud fra en skabelon 3. at få artiklen til at se flot ud.

Læse Maria og Christines fine artikel her: Mini-OL