Nærmeste leder

Det kan være rigtig svært at være nærmeste leder. Dels er man i et krydspres mellem ledelsen og medarbejderne. Ofte er man valgt som leder pga. sine faglige kompetencer, og ikke på grund af ens ledelsesmæssige og sociale kompetencer.

I netværksgruppen: Nærmeste leder har du mulighed for at mødes med andre ledere der har et direkte ledelsesansvar overfor en gruppe, en afdeling eller lignende.

Netværksgruppen mødes til 6 årlige netværksmøder på skift hos hinanden, hvor vi tager aktuelle problemstillinger, udfordringer og emner op. Det kan fx være emner som:

  • Den Svære Samtale
  • Medarbejderudvikling
  • Medarbejdermotivation
  • Personlige Ledelsesstile
  • Medarbejdertyper
  • Situationsbestemt ledelse
  • Hvordan skaber jeg bedre trivsel?
  • Hvordan får jeg et lavere sygefravær?
  • osv.

Netværksgruppen udgør et fortroligt forum, hvor du få hjælp og sparring omkring helt konkrete udfordringer på din arbejdsplads.


Nærmere oplysninger om netværksgruppen kan fås hos Relationsskaber Karsten B. Vester – kbv@relationsnetvaerket.dk – +45 2281 7997.