Netværk

RelationsNetværket tilbyder sine medlemmer deltagelse i forskellige netværksgrupper:

  • HR for alle
  • Nærmeste leder
  • Sundhed og trivsel på arbejspladsen
  • ForretningsNetværket

Alle netværk har tilknyttet en professionel tovholder der sikre, at møderne har et fagligt højt niveau. Møderne afvikles som en blanding af oplæg, erfaringsudveksling og undervisning. Møderne tilrettelægges efter deltagernes ønsker og behov.

Nærmere information om de enkelte netværk, deltagerbetingelser, pris m.v. kan rettes til Relationsskaber Karsten B. Vester på telefon: +45 2281 7997 eller kbv@relationsnetvaerket.dk

Skriv et svar