Prime Cargo fik besøg af 2. klasse

Fredag d. 5. oktober var 2. klasse fra Kolding Friskole på deres første læringsbesøg hos deres adaptiv-virksomhed, Prime Cargo

Eleverne blev godt modtaget af direktøren og flere medarbejdere. De fik fortalt lidt om, hvad Prime Cargo er for en virksomhed, hvad de laver og hvilke sikkerhedsregler der gælder på arbejdspladsen. Eleverne fik hver et ID-kort og en kasket. 

Herefter blev eleverne vist rundt på virksomheden i mindre grupper. Fem medarbejdere viste eleverne rundt, og endte på deres egen arbejdsstation. Her havde eleverne den opgave, at de skulle tage tre billeder; et af medarbejderen, et af arbejdsstationen og et af en typisk arbejdssituation. Billederne skal danne grundlag for en efterbehandling af virksomhedsbesøget. 

Eleverne var meget begejstrede for rundvisningen, hvor flere af eleverne blev hejst 11 m. op i en gaffeltruck. De var også ude på det store lager med uendeligt lange hylder. 

Klassen havde lavet en lille bog, hvor hver elev havde skrevet en lille tekst om sig selv og tegnet en tegning. Den blev præsenteret for medarbejderne og overrakt til vores kontaktperson, Nadia Kirkegaard.

Afslutningsvist spiste eleverne deres madpakker i virksomhedens kantine. 

Det var en spændende og oplevelsesrig dag hos Prime Cargo og eleverne glæder sig til det næste læringsbesøg. 

 

Dagens elevcitat fra eleven Mikkel:

“Jeg passer godt på mit ID-kort, så kan jeg gemme det til når jeg bliver stor og rigtig skal arbejde hos Prime Cargo”. 

 

Prime Cargo Kolding Friskole Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket

 Prime Cargo Kolding Friskole Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket

Prime Cargo Kolding Friskole Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket