Situationsbestemt ledelse – LederNetværk

Den 12. april 2023 fra kl. 13-16 mødes RelationsNetværket netværk for ledere med personaleansvar. Mødet bliver afholdt i Trekantområdet og oplyses senere.

Det overordnede tema for netværksmødet er SITUATIONSBESTEMT LEDELSE, og til at gøre os klogere på dette tema har vi inviteret Pernille C. Norbeck fra UgoRELATE.

Vi har også inviteret Mette Borgholm og Connie Enevoldsen fra BørneUnge Uni til at fortælle om, hvordan de i deres virksomhed arbejder med afdækning af, og hjælp til, ordblinde medarbejdere.

Pernille C. Norbeck vil introducere til SL2-modellen, og vi vil lære om de fire udviklingstrin og den tilhørende ledelsesadfærd. Vi vil også komme omkring Goleman´s emotionelle intelligens begreber, der indeholder 6 forskellige lederstile.

Med udgangspunkt i UgoRELATES playdation-koncept bliver det en lærerig og sjov eftermiddag, hvor deltagerne får styrket deres evner til at skabe gode relationer til deres kolleager gennem situationsbestemt ledelse og tilpasset kommunikation.

PROGRAMMET for netværksmødet ser således ud:

  • 13.00 – Velkomst og præsentation/nyt siden sidst
  • 13.15 – Ordblinde medarbejdere v. BørneUnge Uni
  • 13.45 – Pause
  • 14.00 – Situationsbestemt ledelse v. UgoRELATE
  • 15.30 – 1-1-samtaler
  • 16.00 – Tak for i dag.