Udvikling af nyt museum

I Billund Kommune har Museumscenter Karensminde adopteret en 6. kl. fra Grindsted Privatskole.

Den 4. december 2019 var eleverne på deres første læringsbesøg på Karensminde.

Formålet med besøget, var blandt andet, at klæde eleverne på til den undersøgelse som de skal gennemføre blandt 12-årige i Billund Kommune. Eleverne skal nemlig være med til at komme med input til, hvordan et nyt museum skal udformes og indeholde.

Eleverne så tegninger af det nye museum, fik viden om tankerne bag, og eleverne fik mulighed for at stille alle de nysgerrige spørgsmål som de havde som fx:

  • hvornår skal museet stå færdigt?
  • hvem skal betale?
  • hvor skal det ligge?

Eleverne er nu klædt på til at gå i gang med deres undersøgelse blandt 12-årige i Billund Kommune for at finde ud af, hvad de mener et spændende nyt museum skal indeholde.

Eleverne skal præsentere deres undersøgelser, og de idéer der er kommet frem, for museets ledelse i marts 2020, og disse idéer vil indgå i det videre udviklingsarbejde omkring museet. Det bliver rigtig spændende.