Vi murer en mur

Onsdag den 4. april 2018 var eleverne fra 3. kl. på Petersmindeskolen i Vejle på læringsbesøg hos deres adoptionsvirksomhed Artusbyg.

Temaet for dette læringsbesøg var: Vi murer en mur. 

Som det fremgår af filmen nedenfor havde Artusbyg forberedt sig godt på eleverne besøg:

Læringsbesøget havde flere elementer:

  • Først viste direktør Bent Olsen eleverne, hvordan man murer en mur – sådan helt praktisk.

 Artusbyg Petersmindeskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Artusbyg Petersmindeskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole  Artusbyg Petersmindeskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Artusbyg Petersmindeskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Artusbyg Petersmindeskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole

  • Dernæst fik eleverne stillet en regneopgave, hvor de skulle beregne areal, forbrug af mursten osv.
  • Sidst, men ikke mindst, skulle eleverne ved hjælp af LEGO-klodser, bygge en mur i nøjagtig målestoksforhold.

Det blev et rigtig spændende læringsbesøg, hvor eleverne fik et godt indblik i murerfaget, og de fik ved selvsyn oplevet hvilke fag/kompetencer der er i spil for at lave en mur.

 

 

Artusbyg Petersmindeskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Artusbyg Petersmindeskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Artusbyg Petersmindeskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Artusbyg Petersmindeskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Artusbyg Petersmindeskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Artusbyg Petersmindeskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole