1. b i praktik

I Vejle har Plejecenter Gulkrog adopteret en skoleklasse fra NOVAskolen, og den 30. april 2019 var eleverne fra 1. b på deres 2. læringsbesøg.

Denne gang skulle eleverne i praktik hos 7 forskellige medarbejdere for at få et indblik i, hvad det bl.a. indebærer at arbejde på et plejecenter. Nogle elever skulle være sammen med pedellen, andre en aktivitetsmedarbejder der underviser i varmtvandsgymnastik,  tre elever var sammen med medarbejder, der arbejder i køkkenet og så var der flere grupper, der var sammen med social- og sundhedshjælpere.

Elever og lærere gik fra NOVAskolen kl. 9:30 og en halv time efter, var de kommet frem til Plejecenter Gulkrog, hvor vi blev taget godt i mod af Sonja, der er klassens kontaktperson på stedet. Sonja havde sørget for boller og saftevand til alle eleverne, så dette startede vi med at nyde inden, at børnene gik med den medarbejder, som de skulle følge.

Kl. 11 samledes vi alle igen, hvor eleverne kort fortalte, hvad de havde lavet. De gav alle udtryk for, at de havde haft en god og lærerig oplevelse sammen med medarbejderne. Efterfølgende spiste de deres medbragte madpakker, inden turen igen gik hjem mod NOVAskolen.

Onsdag d. 1. maj skal eleverne hver især skrive og tegne, hvad de har lavet på Plejecenter Gulkrog. Alle elevernes oplevelser vil herefter blive samlet til en lille bog, som de hver især kan få med hjem. Derudover skal alle medarbejderne, der har været involveret naturligvis også have et eksemplar.