Virksomheder adopterer skoleklasser

Initiativet “Virksomheder adopterer skoleklasser – sammen uddanner vi fremtidens medarbejdere” handler om, at private og offentlige virksomheder adopterer skoleklasser. Partnerskabet mellem virksomheden og skoleklassen løber som udgangspunkt fra 1. til 9. klasse.

Eleverne kommer på minimum 2 årlige læringsbesøg hos deres adoptionsvirksomheden, hvor de dels får kendskab til virksomhedens produkter/service, dels får skabt relationer til medarbejderne, dermed får indblik i de forskellige uddannelsesmuligheder og beskæftigelsesmuligheder.

De enkelte læringsbesøg tager alle udgangspunkt i et fag/tema, som eleverne har i skolen på de pågældende klassetrin. Dermed bliver læringsbesøgene en integreret del af undervisningen. Et læringsbesøg består af 3 faser:

  1. Forberedelse hjemme i klassen
  2. Selve læringsbesøget hos adoptionsvirksomheden
  3. Efterbehandling – enten umiddelbart på virksomheden eller hjemme i klassen.

Samarbejdet koordineres af RelationsNetværket via 2 årlige evaluerings- og planlægningsmøder.

Formålet med adoptionen er:

  • at eleverne får kendskab til de mange uddannelses- og erhvervsmuligheder der findes på et mangfoldigt arbejdsmarked
  • at eleverne lærer om dansk arbejdsmarkedskultur
  • at eleverne får nye rollemodeller
  • at eleverne ser en mening og sammenhæng med det som de undervises i skolen
  • at virksomhederne får mulighed for at påtage sig et konkret lokalt socialt ansvar
  • at virksomhederne får mulighed for at fremme deres branche
  • at skolerne får mulighed for at implementere den åbne skole på en konkret og håndgribelig måde.

Virksomheder adopterer skoleklasser er et velafprøvet koncept der bygger på mere end 15 års erfaringer. Det er etableret mange partnerskaber rundt omkring i Danmark.

Film om initiativet

Kontakt initiativtager Karsten B. Vester på telefon +45 2281 7997 eller mail: kbv@relationsnetvaerket.dk, hvis du vil vide mere om “Virksomheder adopterer skoleklaser”