LederNetværk

LederNetværket er en gruppe for ledere med personaleansvar.

Formålet med netværksgruppen er at skabe et fortroligt forum, hvor ledere fra private og offentlige virksomheder kan mødes til erfaringsudveksling, oplæg, læring og ikke mindst støtte hinanden i de udfordringer der kan være vanskelige at håndtere som leder.

Gruppen mødes til 6 årlige netværksmøder.

I 2024 er der planlagt følgende netværksmøder:

Gruppen er kun for medlemmer af RelationsNetværket, og det koster 220 kr. + moms pr. netværksmøde.

Tilmelding til gruppen og nærmere information fås hos Karsten B. Vester på +45 2281 7997 eller kbv@relationsnetvaerket.dk