Hvem arbejder på et demensplejehjem?

Svendborg Kommune har samtlige kommunale plejecentre adopteret en 7. klasse som led i kommunens langsigtede rekrutteringsstrategi. I Svendborg Kommune hedder initiativet: Flere varme hænder i Svendborg Kommune.

Som led i samarbejdet mellem skoleklasserne og plejecentrene kommer eleverne på 2 årlige læringsbesøg. Bryghuset – Demensbyen Svendborg har adopteret en klasse fra Nymarksskolen, og eleverne har netop været på deres første læringsbesøg.

Temaet for læringsbesøget var – ud over en generel introduktion til plejecentret, tavshedspligt m.v. – at eleverne skulle undersøge, hvem der arbejder på et demensplejecenter.

Eleverne fulgte 7 forskellige medarbejdere/jobfunktioner rundt på plejecentret, hvor de fik et indblik i arbejdsfunktioner og de fik set plejecentret.