Flere varme hænder i Svendborg Kommune

Plejecentre adopterer 7. klasser i Svendborg Kommune

“Flere varme hænder i Svendborg Kommune” er et samarbejdsprojekt mellem udskolingen og plejesektoren i Svendborg skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse indenfor plejesektoren – og få flere varme hænder i Svendborg.

6 kommunale plejecenter og 6 kommunale skoler samarbejder om adoptionerne:

  • Tåsinge Plejecenter >< Tåsingeskolen
  • Christinedal Plejecenter >< Rantzausminde Skole
  • Ollerup Plejecenter >< Vestermarkskolen
  • Stenstrup Plejecenter >< Issø-skolen
  • Gudbjerg Plejecenter >< Stokkebækskolen
  • Bryghuset Svendborg Demensby >< Nymarkskolen.

– Med projektet ønsker vi, at eleverne får øje på de muligheder, der findes på et mangfoldigt arbejdsmarked samtidig med, at de lærer om dansk arbejdspladskultur – siger Skolechefen.

– Det er en win-win-situation. Det er en mulighed for, at plejecentrene kan profilere deres branche og måske kan det endda være med til at rekruttere unge mennesker på den lange bane. Og for eleverne er det spændende at møde en arbejdsplads, hvor så mange fagligheder er samlet. De vil møde både SOSU-assistenter, køkkenuddannede, gartnere, fysio- og ergoterapeuter, ledere, frivillige og flere andre – samtidig med, at eleverne kommer tæt på beboerne på plejecentrene. Jeg er sikker på, at vores beboere på plejecentrene også vil nyde at være sammen med eleverne og vide, at de bidrager til de unges dannelse. – siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Klit.

I praksis foregår det sådan, at ét plejecenter adopterer én 7. klasse. Over de næste tre år, vil der være 4 læringsbesøg, hvor klassen besøger plejecentret – men et besøg står ikke alene. Det er grundigt forberedt; først i dialogen mellem den pågældende lærer og kontaktpersonen på plejecentret, hvor der laves aftaler om, hvilket emne og udbytte læringsbesøget skal have. Dernæst arbejder eleverne i klassen med det aftalte emne. Når besøget er afviklet er der ligeledes efterbehandling i klassen, så eleverne på den måde fordyber sig i emnet. Forløbene evalueres i forbindelse med planlægning af det nye. Det betyder, at der hele tiden arbejdes med at gøre det endnu bedre – og kontinuiteten i forløbene gør at koblingen mellem klassen og plejecentrets medarbejdere og beboere bliver stærk.

Hele projektet understøttes af virksomheden RelationsNetværket, som har mange års erfaring med at udvikle undervisningsforløb i og til samarbejdet mellem virksomheder og skoler og som derfor vil få en vigtig rolle i at klæde medarbejderne på til arbejdet.  

– Det er et rigtig godt eksempel på, hvad fællesskabet kan lykkes med. Det er flot, at plejesektoren, som virksomhed, træder så massivt ind i et samarbejde med skolerne. Ideen taler perfekt ind i ønsket om en mere varieret og spændende skoledag. I processen kommer eleverne til at møde mange forskellige typer af jobs og de får ny inspiration og inputs til, når de senere skal videre til en ungdomsuddannelse. Samtidig er det jo helt grundlæggende et vigtigt led i elevernes dannelse, at de bringes sammen med vores ældre medborgere. – siger formand for Børne- og Ungeudvalget, Henrik Nielsen.

Der er mange flere klasser i kommunen helt ned i 1. klasse, som rigtig gerne vil lave virksomhedsadoptioner, som varer skoletiden ud. Rammerne er på plads og hjælpen er helt tæt på, så det skal også betragtes som en invitation, hvis andre virksomheder kunne ønske et lignende samarbejde. Det kan være alle typer af virksomheder lige fra restauratør-branchen over finanssektoren til smed-, maler- eller tømrerbranchen.

For yderligere oplysninger kontakt

Pædagogisk konsulent – Jette Berthelsen jette.berthelsen@svendborg.dk

Ældrechef, Kirsten Vie Madsen, kirsten.vie.madsen@svendborg.dk