Kulturudvikling fra lederperspektiv


Konflikthåndtering, kultur og ledelse!

Konflikter i organisationer kan binde mange ressourcer, belaste virksomhedens kerneopgave og bundlinje samt forringe det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne. Dette påvirker kulturen negativt.

På dette netværksmøde får vi besøg af Seniorkonsulent Ole Drejer fra Konsulenthuset Broen, og vi vil sammen diskutere, hvordan ledere proaktivt kan forebygge og håndtere disse konflikter. Vi vil blive introduceret til rammerne for en sund uenighedskultur gennem begreber som kulturel kapital, magt og tre konfliktdimensioner.

Du vil gå fra dette netværksmøde med værktøjer til at identificere og håndtere konflikter konstruktivt, hvilket vil styrke både din ledelseskompetencer og fremme en sundere arbejdskultur i virksomheden.


Dato: 10. juni 2024
Tid: 13.00 – 16.00
Sted: Oplyses senere (Trekantområdet)
Pris: 220 kr. + moms
Tilmelding: kbv@relationsnetvaerket.dk


Programmet for netværksmødet ser således ud:

  • 13.00 – Velkomst, præsentation og nyt siden sidst
  • 13.15 – Konflikthåndtering, ledelse og kultur – inspiration v. Ole Drejer, Konsulenthuset Broen
  • 14.45 – Pause
  • 15.00 – 1-1-relationssamtaler
  • 16.00 – Tak for i dag.