1-mands-virksomheder

Når man driver sin egen virksomhed, og er den eneste ansatte, så kan man ofte støde på nogle udfordringer som man gerne vil drøfte med andre i lignende situation.

RelationsNetværket har oprettet et netværk for 1-mands-virksomheder. Netværket mødes til 6 årlige netværksmøder.

Formålet med netværket for 1-mands-virksomheder er, at skabe et forum, hvor man som direktør i sin egen 1-mands-virksomhed kan mødes med andre og drøfte udfordringer, dele viden og erfaringer. Det er ikke et forretningsnetværk, men et netværk der tager de emner under behandling der retter sig mod selve det at være en 1-mands-virksomhed. Det kan være:

  • Oplæg om moms, skat, fradrag m.v.
  • Sparring med pengeinstitutter om lån, finansiering mv.
  • Oplæg om forsikring og pension – både i forhold til virksomhed og personlig
  • Markedsføring, hjemmesider og sociale medier
  • Aktuelle udfordringer
  • Sociale events.