8. A er adopteret af Bilka i Kolding

Onsdag den 23. maj 2018 var eleverne fra 8. A på Brændkjærskolen i Kolding på deres første læringsbesøg hos deres adoptionsvirksomhed Bilka Kolding.

Bilka i Kolding har adopteret 2 skoleklasse fra 2 forskellige skoler – ud over 8. A fra Brændkjærskolen er det en 1. klasse fra Harte Skole.

Harte Skole RelationsNetværket Bilka Kolding Virksomheder adopterer skoleklasser

 

8. A´s Læringsbesøget den 23. maj  2018 

Eleverne blev modtaget ved hovedindgangen kl. 8.00 af John Gamborg, sektionschef ved Bilka – Kolding.

Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole

Efter en kort præsentation gik det samlet til vores stamlokale på 1. sal over Bilka. Her satte eleverne sig godt til rette, spændte på det videre forløb. John Gamborg fortalte nu om dagens program, og begyndte med en præsentation af Bilka, hvor han bl.a. kom ind på Dansk Supermarkeds interessante historie. Derudover fortalte han kort om nogen af de jobmuligheder, der er i et hypermarked som Bilka.

 Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole

Eleverne havde på forhånd udfærdiget CV samt sendt jobansøgning på baggrund af tre forskellige stillingsopslag, John havde sendt til os. John talte nu om, hvad han lagde vægt på, når han modtog jobansøgninger, og benyttede samtidig lejligheden til at rose det, eleverne havde sendt. Martin fra klassen var så heldig/dygtig, at han kom til jobsamtale, hvilket var både spændende og lærerigt at overvære.

Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole

Da de første par timer var gået, blev klassen inviteret på morgenmad i bistroen, hvilket vakte stor begejstring. Eleverne tog for sig, og John og 8.A’s klasselærer fik mulighed for at tale sammen. Efter ca. 20 min. var klassen tilbage i stamlokalet, hvor de blev modtaget af en bager, en slagter, en fra delikatessen, en fra textil, en fra home and living samt varehuschefen, Henrik. Nu skulle eleverne igen have fat i det, som de havde forberedt hjemmefra – nemlig deres interviewspørgsmål. Medarbejdergrupperne og elevgrupperne fordelte sig nu i medarbejdernes respektive afdelinger, hvor interviewene skulle finde sted.

Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole

Efter noget tid begyndte grupperne af returnere til 1. sal, hvor den videre efterbehandling af interviewene begyndte. Eleverne var på forhånd blevet informeret om følgende opgave, som de nu skulle besvare:

 – Skriv henholdsvis en portrætartikel til en netavis med baggrund i interviewet, samt en artikel til en trykt avis.

Grupperne havde hjemmefra besluttet sig for, hvilken genre ift. den trykte artikel, de ville skrive, og jeg havde givet dem følgende forslag og eksempler:

  1. Nyhedsartikel (Nyt fra Bilka) (Eksempel: ”Bilka ansætter Danmarks ældste medarbejder”)
  2. Reportage (Eksempelvis: ”Dagligdag i Bilka.”)
  3. Portrætartikel Eksempelvis: ”(Den enkelte medarbejder” eller ”Bilka som butik”)
  4. Anmeldelse (Evt. en anmeldelse af afdeling)
  5. Øjenvidneberetning (Noget I overværer, som kan være interessant at skrive om)

Eleverne arbejde fornuftigt i grupperne, og det var tydeligt at fornemme, at de nye rammer var mere interessante at arbejde i end stamlokalet på skolen. Tiden gik stærkt, og inden længe skulle vi til at runde dagens timer af. Vi samledes, og John fik dagens sidste ord, hvor han takkede for besøget, sagde på gensyn og efterfølgende tog sig tid til at tale med de elever, som ville stille ham spørgsmål af den ene eller anden karakter.

Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Bilka Kolding Brændkjærskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole