Affald, genbrug og miljø hos Odense Congress Center

Torsdag den 14. december havde 3C Retail besøg af deres adoptionsklasse fra Hunderupskolen i Odense. Eleverne, der nu går i 2. klasse, var denne gang på besøg hos en af vores koncernforbundne selskaber, nemlig Odense Congress Center (OCC). Årsagen til at aktiviteten var henlagt til OCC var, at klassen har et tema om affald, genbrug og miljø, hvilket gør OCC til et velegnet sted at besøge.

OCC producerer store mængder affald i forbindelse med afvikling af koncerter, messer og arrangementer, og er meget bevidste om at minimere spild og genbruge materialer, hvor det er muligt. Udover en generel introduktion til OCCs miljøarbejde var eleverne rundt til 3 forskellige stationer, hvor de selv arbejde med relevante miljø-opgaver sammen med OCC´s medarbejdere. På den måde bidrog de aktivt i opgaveløsningen på stedet, og gjorde en forskel for miljøet.

Aktiviteten sluttede af med fælles frokost og deling af oplevelser fra de forskellige stationer, og det var en flok glade og miljøbevidste børn der sagde tak for denne gang.

 

Odense Congress Center Hunderupskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Odense Congress Center Hunderupskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Odense Congress Center Hunderupskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Odense Congress Center Hunderupskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Odense Congress Center Hunderupskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole