Affald/Genbrug i Vejle besøgte sin adoptionsklasse

Affald/Genbrug i Vejle Kommune har adopteret en skoleklasse fra Petersmindeskolen.

Mandag den 24. oktober 2016 besøgte Affald/Genbrug for første gang skolen og klassen. Besøget havde til formål, at medarbejderne fra Affald/Genbrug kunne se skolen og de rammer som deres adoptionsklasse til dagligt færdes i. Det havde endvidere det formål, at eleverne og medarbejdere skulle knytte de første relationer, således at der den 3. november – når eleverne skal på deres første læringbesøg kan møde nogle medarbejdere som de kender lidt i forvejen.

Eleverne fik naturligvis også – som forberedelse til læringsbesøget – informationer om den spændende virksomhed som de er adopteret af, og som de skal samarbejde med op igennem hele folkeskoleforløbet.

 

Affald/Genbrug Vejle Kommune Petersmindeskolen RelationsNetværket den åbne skole Affald/Genbrug Vejle Kommune Petersmindeskolen RelationsNetværket den åbne skole Affald/Genbrug Vejle Kommune Petersmindeskolen RelationsNetværket den åbne skole Affald/Genbrug Vejle Kommune Petersmindeskolen RelationsNetværket den åbne skole