Affaldssortering i Bilka Slagelse

I Slagelse Kommune har Bilka adopteret en skoleklasse fra Hvilebjergskolen.

Eleverne, som nu går i 4. klasse, har været på læringsbesøg i varehuset, hvor emnet var: Affald og Affaldssortering.

Først var der et oplæg, hvor Bilka fortalte om, hvordan de skal sortere i hele 27 containere. Eleverne skulle forsøge at gætte på, hvor meget affald Bilka har om året. 185.000 kg madaffald, 165.000 kg pap, 2000 kg elektronik og 165.000 kg restaffald.

Bilka arbejder på, at reducere deres affald – der er især fokus på restaffald, træ og elektronik, fordi der er en udgift forbundet med at blive af med det.

Efter en lille pause skulle eleverne ud og forsøge at sortere forskellige genstande i Bilkas containere.

Der var en fin tydelig skiltning, men alligevel var opgaven ikke helt nem. Urtepotter – hvor skal de være? Deponi – altså graves det ned i jorden.

Jo, eleverne lærte mange nye ting.

Som afslutning på besøget havde bageren i Bilka lavet en lækker kageperson, som eleverne nød, inden tur gik tilbage til skolen.