Affaldssortering

AffaldGenbrug i Vejle Kommune har et tæt samarbejde med Økolariet, og fredag den 9. marts 2018 var AffaldGenbrugs adaptionsklasse (3.A) fra Petersmindeskolen derfor på læringsbesøg på Økolariet.

3.A skulle være ”forsøgskaniner” til et revideret undervisningsforløb om affaldssortering, hvor klassen både skulle høre et oplæg, lave en affalds-sorteringsøvelse samt afprøve et nyt opgavesæt til Økolariets nye affaldsudstilling.

Medarbejderne i Økolariet fik rigtig fin, og brugbar, feed back fra de engagerede elever og lærere, og eleverne blev endda klogere på, hvordan og hvorfor, Vejle Kommune sorterer affald efter de retningslinjer AffaldGenbrug har fastlagt.

I korte træk – et rigtig godt læringsbesøg for alle parter.

AffaldGenbrug Vejle Kommune Petersmindeskolen Økolariet RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole AffaldGenbrug Vejle Kommune Petersmindeskolen Økolariet RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole AffaldGenbrug Vejle Kommune Petersmindeskolen Økolariet RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole AffaldGenbrug Vejle Kommune Petersmindeskolen Økolariet RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole AffaldGenbrug Vejle Kommune Petersmindeskolen Økolariet RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole AffaldGenbrug Vejle Kommune Petersmindeskolen Økolariet RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole