Alderdom i børneperspektiv

I Vejle har eleverne fra 4. b på Søndermarksskolen haft et læringsforløb sammen med deres adoptionsvirksomhed Plejecenter Rosengården.

Læringsforløbet handlede om “Alderdom set fra et børneperspektiv”.

Sammen med beboerne på Plejecenter Rosengården har eleverne tegnet og malet deres bud på, hvad alderdom er for dem. Dertil har alle skrevet et digt.

Det blev til nogle dejlige stunder med de ældre.

 

Plejecenter Rosengården Søndermarksskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Plejecenter Rosengården Søndermarksskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser  Plejecenter Rosengården Søndermarksskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Plejecenter Rosengården Søndermarksskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser