Biodiversitet hos energiselskabet SEF A/S

I Svendborg Kommune har energiselskabet SEF A/S adopteret en skoleklasse fra Ørkildskolen. Eleverne går i 2. klasse.

Adoptionsklassen besøger SEF A/S løbende til såkaldte læringsbesøg, og ved det seneste læringsbesøg stod der biodiversitet på programmet.

SEF A/S har besluttet, at 1 hektar af de områder der er omkring SEF A/S hovedkontor skal omlægges til eng med en masse farverige og biodiversitetsfremmende blomster og planter i 2022.

Denne opgave blev adoptionsklassen en del af ved det seneste besøg. Sammen med HedeDanmark a/s blev eleverne involveret i klargøring og såning af blomster på engarealet. Eleverne gik til opgaverne med stort engagement.

Klassen besøger SEF A/S igen til september, og her skal eleverne se nærmere på resultaterne af deres arbejde.