Brochure om ny bydel

I Vejle har virksomheden Centrum Pæle adopteret en skoleklasse fra Søndermarksskolen. Eleverne går nu i 5. kl., og de har igennem årene fra 1. kl. været på mange spændende læringsbesøg hos virksomheden. Det har givet eleverne et unikt indblik i Centrum Pæle – en viden som virksomheden nu gør aktiv brug af.

Denne gang har eleverne udarbejdet en brochure, som Centrum Pæle har brugt blandt andet i forbindelse med et Åben-By-arrangement i Vejle den 4. maj 2019.

For at kunne lave folderen blev der arrangeret et besøg i klassen, hvor en repræsentant fra Vejle Kommunes Tekniske Forvaltning og to medarbejdere fra Centrum Pæle deltog. Vejle Kommune fortalte, på en meget pædagogisk og børnevenlig måde, om den nye bydel, og Centrum Pæle fortalte om virksomhedens energipæle, FN´s 17 Verdensmål og de 3 Verdensmål, som  Centrum Pæle har fokus på – bæredygtig energi, bæredygtige byer og lokalsamfund og klimaindsats.

Den 15. maj 2019 besøgte eleverne den nye bydel – som det hele handlede om – Ny Rosborg. I den forbindelse udtalte Centrum Pæle:

Onsdag den 15. maj besøgte Centrum Pæles adoptionsklasse Ny Rosborg – fremtidens resiliente bydel i Vejle. Børnene havde i forbindelse med arrangementet ”Åben by” den 4. maj lavet en fin folder for os med informationer om bydelen, Centrum Pæles energipæle samt de 3 verdensmål ”bæredygtig energi”, ”bæredygtige byer og lokalsamfund” samt ”klimaindsats”.

Arbejdet resulterede igen i et flot og brugbart stykke arbejde af eleverne. De fik samtidig kendskab til FN´s 17 Verdensmål, som de endnu ikke havde arbejdet med.