Butiksindretning og kundetilfredshed

I Kolding har Bilka Kolding adopteret en skoleklasse fra Brændkjærskolen. Eleverne går i 7. klasse. Klassen har været på læringsbesøg i Bilka, hvor temaet var: butiksindretning og kundetilfredshed.

På skolen havde klassen i ugerne op til besøget arbejdet med målestoksforhold, areal, rumfang og meget andet ift. indretning. Bilka havde sendt oversigtskort over alle afdelinger, og eleverne kunne herefter nytænke og nyindrette hele Bilka. Dette gjorde eleverne ved at klippe figurer ud, som de herefter fordelte på oversigtstegningerne. Samtidig med dette, skulle elever sætte ord på deres valg.

I ugen op til læringsbesøget arbejdede klassen med spørgsmålstyper i dansk, så de var klædt på til at lave en kundetilfredshedsundersøgelse. En undersøgelse hvor de samtidig skulle spørge kunderne om deres holdning til den nye butiksindretning. Da klassen ankom til Bilka tog afdelingsleder fra Customer & People, Jonas-Tobias Andersen, i mod eleverne. Efter en kort rundvisning indtog eleverne dagens ”klasselokale,” hvor eleverne i grupper skulle arbejde videre med deres medbragte tanker og ideer. Programmet for dagens så ud som følger:

  1. Jonas-Tobias fortalte om hypermarkedet, Bilka.
  2. Inspirationstur, kundeundersøgelse – observationer ift. butiksindretning.
  3. Opsamling og status på gruppernes arbejde – tilpasse afdelinger/ændre på tegninger.
  4. Indrette og bearbejde kundernes besvarelser herunder planlægning af præsentation.
  5. Præsentation af resultater.
  6. Jonas-Tobias runder af.

Eleverne indlagde selv pauser efter behov, og generelt havde eleverne fint ved selv at administrere tiden. Der blev arbejdet godt med tegningerne, der blev spurgt en del kunder og den efterfølgende præsentation for Jonas-Tobias og en anden medarbejder forløb godt.

Alt i alt var det et rigtig godt læringsbesøg, og eleverne ser allerede nu frem mod det næste. Klassen evaluerede selv besøget og der var overvejende tilfredshed – også ift. læringsudbyttet.