Cirkus, Cirkus, Cirkus!

Cirkus, Cirkus, Cirkus

I Vejle Kommune har Plejecenter Solgaven – som er et bo- og aktivitetstilbud for blinde og svagseende – adopteret en skoleklasse fra NOVAskolen. Adoptionsklassen går nu i 3. klasse.

Klassen har netop været på læringsbesøg på Solgaven, og denne gang var der cirkus på dagsordenen. Plejecentret havde inviteret cirkus Trapetz til at optræde for beboerne, og adoptionsklassen var selvfølgelig også inviteret. Eleverne overværede forestillingen sammen med beboerne og var også selv en tur i manegen.

Det blev en dag med gode oplevelser sammen med beboere og personale, hvor relationerne blev styrket.

#virksomhederadoptererskoleklasser #relationsnetværket #novaskolen #solgaven #vejle