Derfor adopterer Easyfood en skoleklasse

I forbindelse med, at Easyfood har adopteret en skoleklasse fra Taps Skole udtaler adm. direktør Flemming Paasch følgende:


I Easyfood´s forretningsplan har vi indbygget forskellighed som en styrke. Det viser sig bl.a. i vores personalesammensætning, som vi ønsker skal repræsentere et så bredt udsnit af befolkningen som muligt på tværs af bl.a. køn, nationalitet, religion og uddannelsesniveau.

Vi fokuserer på det mennesker kan – ikke på det, de ikke kan. Adoptionen af en skoleklasse på Taps Skole – hvor størstedelen af skolens elever har en diagnose indenfor autismespektret – er helt i tråd med det princip. I enhver virksomhed er der opgaver, der med fordel kan løses af mennesker med disse diagnoser, fordi de ofte har styrker som f.eks. god hukommelse, detaljefokus og statistiske kompetencer. Alligevel får kun 10% af dem arbejde. Det vil vi gerne bidrage til at ændre.

Børnene i klassen på Taps Skole har stadig flere års skolegang foran sig. Men vi vil følge den tæt og inviterer dem til at besøge Easyfood et par gange årligt. Vi håber, vores relation vil hjælpe dem til at opleve, at der også findes job, der passer til deres kompetencer og personlighed. Vi kan i hvert fald sagtens forestille os, at der blandt vores “adoptiv-klasses” elever kan være én eller flere fremtidige Easyfood-medarbejdere.

Flemming Paasch, adm. dir. – Easyfood