Derfor adopterer Garderhusarregimentet en skoleklasse

”Ved Gardehusarregimentet er social ansvarlighed en del af vores virksomhedskultur, hvorfor vi også gerne støtter op om ”Virksomheder adopterer skoleklasser”. Gardehusarregimentet udviser i forvejen social ansvarlighed overfor vores veteraner og hjælper dem det bedste vi kan efter deres udsendelser. Vi gør det også ved at afholde praktik uger for skoleelever. Gardehusarregimentet vil også gerne være med til at understøtte idéen om social ansvarlighed ved at adopterer en skoleklasse fra Vemmelev skole, som ligger i lokalområdet. Formålet er at præsentere alle de typer af jobfunktioner, som der findes på kasernen lige fra kokken i Cafeteriet, mekanikeren på værkstedet og lægen på infirmeriet, som understøtter at Gardehusarregimentet kan uddanne gode soldater og enheder. Dermed viser vi over for skoleeleverne nogle af de muligheder, som der ligger foran dem, når de skal ud af vælge deres fremtidige uddannelsesvej. Igennem forløbet vil vi selvfølgelig også præsentere dem for soldaterhåndværket, da de skal være velkomne til at aftjene deres værnepligt her ved Gardehusarregimentet.

Så håber vi selvfølgelig også på, at vi får nogle gode ambassadører for Gardehusarregimentet i form af 7.B fra Vemmelev skole.”

Oberst, kammerherre Tommy M. Paulsen, Chef for Gardehusarregimentet