Derfor adopterer Trinity en skoleklasse

Trinity Hotel & Konference Center har en lang tradition for at indtænke social ansvarlighed i Trinitys hverdag. Disse tanker er udmøntet på forskellig vis, mest markant og kendt er formentlig Mor/Barn-Ferie, hvor enlige og socialt svage mødre og deres børn i en uge er på sommerferie på Trinity. I 2015 får vi får 90 gæster i alt, fordelt med 34 mødre og 56 børn – hertil kommer ca. 15 ledere fra Frelsens Hær, som står for ugens faglige indhold, medens Trinity bidrager med kost og logi. Nogle af Trinitys leverandører og forretningsforbindelser bidrager med støtte, såvel økonomisk som i form naturalier (frugt, kød, grønt, linnedvask o.lign.)

Mor/Barn-Ferie afvikles for 10. og sidste gang i 2015. Også derfor er det oplagt, at vi vender blikket mod andre CSR-indsatser.

Qua Trinitys medlemskab af RelationsNetværket er det naturligt, at vi forholder os til RelationsNetværkets forskellige tiltag, herunder også ”Adoption af skoleklasser”. Fra foråret 2015 har vi således adopteret 6. a på Taps Skole. Vi ønsker nemlig også at bidrage til, at den danske ungdom får kendskab til erhvervslivet og således også vores branche – serviceerhvervet, aktuelt kursus-, konference- og hotelområdet. Som andre oplever vi også med mellemrum problemer med at tiltrække arbejdskraft, og såfremt deltagelse i dette initiativ kan forbedre denne situation, bidrager vi gerne.

Som arbejdsplads ønsker vi også, at vore medarbejdere inddrages i Trinitys CSR-indsats. Og vore ansatte vil helt naturligt komme til at udgøre og bidrage med en væsentlig del, således at adoptionen af de 10 elever på Taps Skole bliver en succes – win-win for begge parter.

Vi glæder os til at komme rigtigt i gang med 6a på Taps Skole.

Snoghøj, den 17. juni 2015

Trinity Hotel & Konference Center

Eva Ejlskov
Direktør