Derfor er Taps Skole med i adoptionsprojektet

I forbindelse med, at elever fra Taps Skole er blevet adopteret af henholdsvis Easyfood og Trinity – hotel og konference center har souschef Laila Madsen udtalt følgende:

“På Specialcenter Taps Skole – for normalbegavede elever indenfor autismespektret, fokuserer vi på og udvikler vores elevers lyst til at turde prøve ting af, derfor skal de opleve arbejdslivet som arena for læring.

Taps Skole har indledt samarbejdet med Trinity Hotel og Konference Center og Easyfood A/S, da vi er af den overbevisning, at ved at styrke samarbejdet mellem virksomheder og folkeskolen, bliver det muligt at styrke koblingen mellem teori og praksis og inddrage det erhvervsnære element i skolen.

Taps Skole kan styrke læringsmiljøet ved at udnytte de læringsressourcer og uformelle læringsmiljøer, som findes hos Trinity og Easyfood.

  • Eleverne skal gå på opdagelse i virksomhederne og få skabt netværk, og derved skabe helt nye læringsarenaer og pædagogisk nytænkning.

Vores intention med samarbejdet er, at opnå noget, som man ikke kan opnå hver for sig.

Vores elever skal klædes på til fremtiden, hvor kompetencer som mod, selvtillid og at kunne mestre noget er helt afgørende.

Vi håber på, at samarbejdet vil give vores elever et nuanceret og konkret billede af livet på en arbejdsplads og virksomhederne får mulighed for at kende morgendagens samfundsborgere.”