Lokal Social Ansvarlighed (LSR)

I 2018 sætter RelationsNetværket særligt fokus på det rummelige arbejdsmarked. Igennem 6 møder fordelt hen over året vil emner omkring forebyggelse, fastholdelse, integration og socialøkonomi blive sat på dagsordenen.

Formålet med denne nye netværksgruppe er, at sætte særligt fokus på de udfordringer, værktøjer og ikke mindst erfaringer der er hos virksomheder, jobcenter og andre aktører der arbejder med rummeligheden på arbejdsmarkedet.

Netværksgruppen bliver et forum, hvor der kan skabes nye relationer, der kan skabes nye samarbejdsmuligheder.

De enkelte netværksmøder vil være en blanding af faglige oplæg, erfaringsudveksling og relationsopbygning.

Det er deltagerne i netværksgruppen der definere de emner der skal tages op på møderne. Eksempler kan være:

  • Håndering af sygefravær
  • Samarbejde med jobcentre
  • Fastholdelsesværktøjer
  • Integration af udsatte grupper
  • Flygtninge
  • Kompetenceudvikling
  • Socialøkonomi
  • Håndtering af stress
  • Tilskud og støttemuligheder

 


Nærmere oplysninger om netværksgruppen kan fås hos RelationsSkaber Karsten B. Vester på telefon: +45 2281 7997 eller mail: kbv@relationsnetvaerket.dk