DIN Forsyning fik besøg af adoptionsklasse

Som en del af initiativet ”Virksomheder adopterer skoleklasser” har DIN Forsyning adopteret 1.d fra Vitaskolen i Esbjerg, og den 3. oktober 2017 var eleverne på deres første løringsbesøg i DIN Forsynings nye lokaler på Ulvsundvej.

Læringsbesøget startede med en introduktion til virksomheden samt en gennemgang af husreglerne, hvorefter eleverne hver især fik udleveret deres helt eget medarbejderkort.

DIN Forsyning Esbjerg Vitaskolen Bohrskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne Skole

Efterfølgende blev eleverne inddelt i små grupper og fik en rundvisning af en medarbejder på stedet. Eleverne kom blandt andet en tur på lageret fyldt med fjernvarmerør, kloakrør samt diverse vandledninger. Undervejs skulle eleverne finde svar på spørgsmål, de havde forberedt inden besøget.

 

DIN Forsyning Esbjerg Vitaskolen Bohrskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne Skole DIN Forsyning Esbjerg Vitaskolen Bohrskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne Skole DIN Forsyning Esbjerg Vitaskolen Bohrskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne Skole DIN Forsyning Esbjerg Vitaskolen Bohrskolen RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne Skole