Dit liv – mit liv

Den 29. maj 2017 var det stort rykind i Filskov Sognegård. Eleverne fra 2. klasse på Filskov Friskole havde inviteret beboere, frivillige, forældre mfl. til præsentation af deres seneste projekt hos deres adoptionsvirksomhed Filskov Friplejehjem.

Præsentationen var kulminationen på en læringsproces som eleverne har været igennem med overskriften: Dit  liv – mit liv.

Eleverne havde først arbejdet med, at formulere nogle spørgsmål som de kunne tale med de ældre på plejecentret om. De skulle blandt andet finde ud af, om de havde noget til fælles med beboerne, og det viste der sig at være på flere områder. Eleverne skulle også høre noget om de ældres skolegang m.v. Det kom der mange gode samtaler ud af.

Den 29. maj 2017 skulle eleverne så præsentere deres arbejde for beboerne på plejecentret, og mange havde taget imod invitationen til at deltage.

Eleverne præsenterede i holde af 2 dem selv, den beboer de havde interviewet og de fælles ting de havde fundet ud af. Og det gjorde de flot.

Efter præsentationen var der boble og kransekage til alle (eleverne fik en sodavand).

Filskov Friskole Friplejehjem Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Filskov Friskole Friplejehjem Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Filskov Friskole Friplejehjem Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Filskov Friskole Friplejehjem Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Filskov Friskole Friplejehjem Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Filskov Friskole Friplejehjem Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Filskov Friskole Friplejehjem Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Filskov Friskole Friplejehjem Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Filskov Friskole Friplejehjem Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Filskov Friskole Friplejehjem Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Filskov Friskole Friplejehjem Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Filskov Friskole Friplejehjem Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole