Elever lærte om jobprofiler

Torsdag den 10. november 2016 var elever fra Hældagerskolen i Vejle på læringsbesøg hos deres adoptionsvirksomhed Dagrofa-Logistik.

Formålet med læringsbesøget var, at eleverne – gennem interviews med forskellige medarbejdere – skulle tilegne sig viden om de forskellige jobprofiler der findes hos Dagrofa-Logistik.

Eleverne havde inden læringsbesøget forbedrede rigtig mange gode spørgsmål, og de havde øvet sig i at lave interviews. Dagrofa-Logistik havde udvalgt 9 forskellige medarbejdere med helt forskellige jobprofiler der skulle interviewes.

Læringsbesøget skal munde ud i et hæfte med resultaterne af de forskellige interviews.

Læringsbesøget sluttede af med, at eleverne – som altid – spiste frokost i virksomhedens kantine.

Dagrofa-logistik Hældagerskolen Vejle Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Dagrofa-logistik Hældagerskolen Vejle Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Dagrofa-logistik Hældagerskolen Vejle Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Dagrofa-logistik Hældagerskolen Vejle Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Dagrofa-logistik Hældagerskolen Vejle Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Dagrofa-logistik Hældagerskolen Vejle Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Dagrofa-logistik Hældagerskolen Vejle Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole Dagrofa-logistik Hældagerskolen Vejle Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne skole