Elever laver gymnastik på Plejecenter Bakkeager

Den 3. marts 2016 besøgte 3. B fra Hældagerskolen (Vejle) deres adoptionsvirksomhed Plejecenter Bakkeager.

Eleverne deltog sammen med de ældre på plejecentret i en gymnastiktime. Eleverne optrådte også for de ældre med dansk og gymnastik, og besøget sluttede med, at eleverne sang et par sange.

Eleverne fik skabt relation til beboere og personale, samt viden om jobfunktionerne omkring gymnastik for ældre.

Nedenfor er der billeder fra besøget:

Hældagerskolen Vejle Bakkeager Hældagerskolen Vejle Bakkeager Hældagerskolen Vejle Bakkeager Hældagerskolen Vejle Bakkeager Hældagerskolen Vejle Bakkeager Vejle Hældagerskolen Bakkeager Virksomheder adopterer skoleklasser Virksomheder adopterer skoleklasser Vejle adoption Bakkeager Hældagerskolen den åben skole